MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

A/D Line - Adaptative -> [%A/%U] - [%D/%U] by Piotr Kaleta
W MetaStock'u 7.0 możesz skorzystać z funkcji Security("XX",YY) gdzie XX to symbol spółki,
a YY to jedna z wartości - O, H, L, C, V, OI . Dane o liczbie spółek wzrostowych są w tym
przypadku zapisane w kolumnach O, H, L, C a ich wolumen w kolumnie V - jako jeden walor.

Dla przykładu:

Nazwa - "Spółki wzrostowe",
Symbol - "X.WSE.A (gdzie A=Advance),
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które wzrosły,
V - wolumen dla tych spółek.

Podobnie jest ze spółkami spadkowymi. Dla nowych rocznych maksimów i minimów odpowiednie dane powinny przyjąć następującą postać:

Nazwa - "New High (52)"
Symbol - "X.WSE.H" (gdzie H=High(New))
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które mają nowe roczne szczyty.

I analogicznie dla "New Lows (52)".

I tak Security("X.WSE.A",V) wpisane w polu formuł modułu "Indicator Builder" zwróci jako wskaźnik wolumen spółek, które na danej sesji wzrosły.

Przy użyciu tej funkcji formuła powyższego wskaźnika wygląda następująco:


A/D Line - Adaptative -> [%A/%U] - [%D/%U]

AU:=( Security("X.WSE-A",O) / Security("X.WSE-U",O) ) * 100 ;
DU:=( Security("X.WSE-D",O) / Security("X.WSE-U",O) ) * 100 ;

( AU - DU ) + PREV

 

Nieco więcej w tekście .
Source / From: TOP
My idea :-)

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!