MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Aroon Oscillator
Aroon oscylator jest wskaźnikiem opartym na liniach Aroon (up) i Aroon (down) Tusharda
Chandea. Zdefiniowany jest jako różnica pomiędzy tymi liniami. Porusza się w zakresie -100 do +100 pkt,
z poziomem równowagi w zerze.

Interpretacja

Jeżeli Aroon oscylator porusza się powyżej poziomu równowagi mamy do czynienia z rynkiem byka. Malejące wartości tego wskaźnika powyżej zera oznaczają słabnący trend wzrostowy, a przedostanie się w obszar wartości ujemnych zapowiada tendencję spadkową. Im dalej Aroon oscylator jest oddalony do pozimu zera tym silniejszy jest trend.

Wzór
aroon_osc = AroonUp - AroonDown

AroonUp = 100 * (okres - os) / okres
AroonDown = 100 * (okres - od) / okres

Gdzie:

okres - ilość sesji przyjętych w obliczeniach,
os - ilość sesji jaka mineła od utworzenia szczytu w zadanym okresie,
od - ilość sesji jaka mineła od utworzenia dołka w zadanym okresie,

Aroon Oscillator

OKRES:=Input("okres",2,100,14);
aroonupc:=((okres-HHVBars(H,okres+1))/okres)*100;
aroondownc:=((okres-LLVBars(L,okres+1))/okres)*100;
aroonosc:=aroonupc-aroondownc;
aroonosc

 

e-w-Aroon_Oscillator.gif
Source / From: TOP
http://www.Parkiet.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!