MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Breadth Thrust by Martin Zweig
rev. 01/06/97

The Breadth Thrust indicator is a market momentum indicator developed by Dr. Martin Zweig.

The Breadth Thrust is calculated by taking a 10-day exponential movingaverage of the advancing issues divided by the advancing plus declining issues.

According to Dr. Zweig a Breadth Thrust occurs when, during a 10-day period, the Breadth Thrust indicator rises from below 40 percent to above 61.5 percent. A "Thrust"indicates that the stock market has rapidly changed from an oversold condition to one of strength,but has not yet become overbought.

Dr. Zweig also points out that there have only been 14 Breadth Thrusts since 1945. The average gain following these 14 Thrusts was 24.6 percent in anaverage time frame of 11 months. Dr. Zweig also points out that most bull markets beginwitha Breadth Thrust.

To plot the Market Breadth in MetaStock for Windows you will need to:

  • Create a composite security of the Advancing Issues + Declining Issuesin The DownLoader".
  • In MetaStock open a chart of the composite and a chart of the AdvancingIssues.
  • Tile the charts so you can see both of them on the screen.
  • Drag the plot of the composite into the chart of the Advancing Issues.
  • Create the custom indicator: mov( C / P, 10, S ), then plot it on top ofthe plot of the composite (the composite's plot will turn a purplish color). If you get a flat line then it was not plotted directly on top of thecomposite's plot.
  • You can then right-click on the Breadth Thrust, select Breadth Thrust Properties,go to the Horizontal Lines page and add horizontal lines at 40 and 60.
MetaStock'u 7.0 możesz skorzystać z funkcji Security("XX",YY) gdzie XX to symbol spółki, a YY to jedna z wartości - O, H, L, C, V, OI . Dane o liczbie spółek wzrostowych są w tym przypadku zapisane w kolumnach O, H, L, C a ich wolumen w kolumnie V - jako jeden walor.

Dla przykładu:

Nazwa - ";Spółki wzrostowe",
Symbol - "X.NYSE.A" (gdzie A=Advance),
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które wzrosły,
V - wolumen dla tych spółek.

Podobnie jest ze spółkami spadkowymi. Dla nowych rocznych maksimów i minimów odpowiednie dane powinny przyjąć następującą postać:

Nazwa - "New High (52)"
Symbol - "X.NYSE.H" (gdzie H=High(New))
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które mają nowe roczne szczyty.

I analogicznie dla "New Lows (52)".

I tak Security("X.NYSE.A",V) wpisane w polu formuł modułu "Indicator Builder" zwróci jako wskaźnik wolumen spółek, które na danej sesji wzrosły.

Przy użyciu tej funkcji formuła powyższego wskaźnika wygląda następująco:

Breadth Thrust

Mov( (Security("X.WSE-A",O)) /
( (Security("X.WSE-A",O)) + (Security("X.WSE-D",O)) ), 10, E )

 

e-w-Breadth_Thrust.gif
Source / From: TOP
http://www.equis.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!