MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Directional Movement Index
Directional Movement Index, powstaje przez podzielenie różnicy PDI- MDI
przez ich sumę i wygładzenie wykładnicze. Tak wiec oscylator ten może przyjmować wartości z zakresu -1 do +1.

Directional Movement Index

cma:= Input("Time Periods of MA -",3,100,5);
cpd:= Input("Time Periods of PDI -",1,100,14);
cmd:= Input("Time Periods of MDI -",1,100,14);
Input("horizontal line 1",0,1,0.5);
Input("horizontal line 2",-1,0,-0.5);
Mov( ( (PDI(cpd)-MDI(cmd)) / (PDI(cpd)+MDI(cmd)) ), cma ,E)

 

e-w-Directional_Movement_Index.gif
Formuła własna inspirowana wskaźnikiem z programu ATech.
Source / From: TOP
...

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!