MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Durmmond's PLdot
Zaczniemy od wskaźnika PLDOT, opisanego drugim numerze PI, w artykule
Teda Hearne "Wyprzedzić tłum".

Wskaźnika tego nie znalazłem ani w ASHER AAT, ani w programie MetaStock. Można go wyznaczyć na kilka sposobów, co nie zmienia w niczym faktu, że stanowi on trójsesyjną, prostą średnią kroczącą, z ceny najwyższej, najniższej i ostatniej, przesuniętą do przodu o jedno notowanie. Jeżeli stosujemy dane zawierające tylko jedną cenę (fixing) można używać ruchomą średnią arytmetyczną o okresie 3, przesuniętą do przodu o jedną sesję. W przypadku notowań ciągłych zdecydowanie lepiej korzystać z opisanego niżej rozwiązania. MetaStock.

Wybrałem najprostszy koncepcyjnie wariant wskaźnika. Na wykresach będzie on kreślony jako ciągła linia, zamiast w postaci oryginalnych kółeczek. Nie zmienia to opisanych w PI zasad interpretacji wskaźnika.

Aby utworzyć wskaźnik PLdot, należy:

Uruchomić program MetaStock.
Odnaleźć w menu głównym polecenie "Tools" i kliknąć. Z rozwiniętego menu "Tools" wybrać polecenie "Indicator Builder". Powinno nastąpić otwarcie okna pod taką właśnie nazwą. W oknie "Indicator Builder" wybrać przycisk "New". Powinno nastšpić otwarcie okna "Indicator Editor". W okienku "Name" proszę wpisać "PLdot", pomijając oczywiście cudzysłów. Proszę zaznaczyć opcję "Display in QuckList". W okienku "Formula" proszę napisać :


Durmmond's PLdot

(Ref(C,-1) + Ref(C,-2) + Ref(C,-3) + Ref(H,-1) + Ref(H,-2) + Ref(H,-3) +
Ref(L,-1) + Ref(L,-2) + Ref(L,-3))/9

 

e-w-Durmmonds_PLdot.gif
Proszę kliknąć przycisk "OK". powinno nastąpić zamknięcie okienka "IndicatorEditor". Jeśli formuła zawiera błąd, to okienko się nie zamknie, lecz będzie wyświetlony komunikat o błędzie. Nie należy się tym martwić.Należy natomiast kliknąć przycisk "OK" na plakietce informującej o błędzie, a następnie znaleźć i usunąć błąd. Nazwa "PLdot" powinna już znajdować okienku z listą wskaźników formularza "Indicator Builder". Formularz ten należy zamknąć przyciskiem "Close".

Po wykonaniu powyższych czynności nasz nowy wskaźnik powinien znajdować się już na liście szybkiego wyboru wskaźników, umieszczonej tuż pod menu głównym programu. Można z niego korzystać tak jak z innych wskaźników z tej listy. W formule użyłem magicznego oznaczenia "ref". Mniej wtajemniczonym przyda się zapewne informacja, że to jest skrót od angielskiego wyrazu "reference".

W programie MetaStock oznacza to funkcję pobierająca do obliczeń poprzednią (lub przyszłą) wartość danej. Funkcja ma dwa parametry, jeden określa o jakie dane chodzi, a drugi przesunięcie względem punktu wykresu, dla którego prowadzone są obliczenia.

Np. "Ref(C,-1)" oznacza poprzedni cenę zamknięcia. "C" to cena ostatnia, "H" najwyższa, "L" najniższa. W innych formułach występują także "O" (cena otwarcia), "V" (wolumen),"OI" (liczba otwartych pozycji), oraz parę innych, którymi zajmiemy się przy najbliższej okazji.

Andrzej Herman, Asher

Source / From: TOP
"Profesjonalny Inwestor"

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!

Home  
   
 
   
 
   
 

 

   
 
   
 

   
  Znalezione na/w/od:
   
   
Home