MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Envelope - Koperta
An envelope is comprised of two moving averages (see Moving Averages).
One moving average is shifted upward and the second moving average is shifted downward. The envelope is plotted around a price plot or indicator.

Envelopes define the upper and lower boundaries of a security's normal trading range. A sell signal is generated when the security reaches the upper band, whereas a buy signal is generated at the lower band. The optimum percentage shift depends on the volatility of the security--the more volatile, the larger the percentage.

The logic behind envelopes is that overzealous buyers and sellers push the price to the extremes (i.e., the upper and lower bands), at which point the prices often stabilize by moving to more realistic levels. This is similar to the interpretation of Bollinger Bands.


Envelope - Koperta

Dsre:= Input("Długość średniej - .",10,100,45);
Dpro:= Input("% średniej - .",0.1,100,15);

;Mov(C,Dsre,S) + ( (Dpro{%}/100) * Mov(C,Dsre,S))
;Mov(C,Dsre,S)
;Mov(C,Dsre,S) - ( (Dpro{%}/100) * Mov(C,Dsre,S))

 

e-w-Envelope_Koperta.gif
Wstęga procentowa (Koperta). Górna linia wstęgi procentowej powstaje przez dodanie do aktualnej średniej kroczącej ceny akcji z góry ustalonego procentu tej średniej Linie dolna otrzymujemy przez odjecie tej samej wartości Analiza techniczna twierdzi, ze wykres kursu nie powinien zbyt długo utrzymywać się poza wstęga Stad wniosek, ze gdy kurs ucieka górą, to można spodziewać się korekty ceny w dół, gdy cena spada poniżej dolnego brzegu można oczekiwać rychlej poprawy notowań Najczęściej stosuje się 25% wstęgę, mniejszy procent powoduje zawężenie wstęgi i częste sygnały dla inwestora, procent większy może zbyt mocno rozszerzyć wstęgę.
Source / From: TOP
...

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!