MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

GANN
GANN - Swing Market swing is defined as:

Up = 2 higher highs,
Down = 2 lower highs.


GANN - Swing

Us:=BarsSince((H > Ref(H,-1)) AND (Ref(H,-1) >
Ref(H,-2)));
Ds:=BarsSince((L < Ref(L,-1)) AND (Ref(L,-1)<
Ref(L,-2)));
Sd1:=If(Us=0,
{then}If(Ref(L,-1)<>LowestSince(1,Ds=0,L),
{then}1,
{else}0),
{else}If(Ds=0,
{then}If(Ref(H,-1)<>
HighestSince(1,Us=0,H),
{then}-1,
{else}0),
{else}0));
Sd2:=If(Sd1=1,
{then} If(Ref(BarsSince(Sd1=1),-1) >
Ref(BarsSince(Sd1=-1),-1),
{then}1,
{else}0),
{else} If(Sd1=-1,
{then}If(Ref(BarsSince(Sd1=1),-1) <
Ref(BarsSince(Sd1=-1),-1),
{then}-1,
{else}0),
{else}0));
TD1:=ValueWhen(1,Sd2<>0,Sd2);
Td1;

 

Gann-Trend 4/27/99 - Swing Direction

Poniższa formuła wymaga wcześniejszego wprowadzenia formuły znajdujące się powyżej pod niezmodyfikowaną nazwą.

 


GANN - Trend

Sd:= FmlVar("GANN - Swing","TD1") ;
{Swing Change High}
Sch:=If(Sd=1 AND Ref(sd,-1)=-1,
{then}1,
{else}0);
{Swing Change Low}
Scl:=If(Sd=-1 AND Ref(Sd,-1)=1,
{then}1,
{else}0);
{Peak Value}
Pv:=If(Scl=1,
{then}HighestSince(1,Sch=1,H),
{else}0);
{Trough Value}
Tv:=If(Sch=1,
{then}LowestSince(1,Scl=1,L),
{else}0);
{Trend Direction}
Td:=If(H>ValueWhen(1,Pv>0,Pv),
{then}1,
{else}If(L<ValueWhen(1,Tv>0,Tv),
{then}-1,
{else}0));
{UpTrend=1 DownTrend =-1}
Tdv:=ValueWhen(1,Td<>0,Td);
Tdv

 

GANN Weekly - Swing

Weekly Swing 4/27/99 - Market swing is defined as:
Up = 2 higher highs.
Down = 2 lower highs.

Weekly High/Low

 

GANN Weekly - Swing

Dw:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);
Wh:=If(Dw=1,
{then}Ref(HighestSince(1,Dw=1,H),-1),
{else}0);
Wl:=If(Dw=1,
{then}Ref(LowestSince(1,Dw=1,L),-1),
{else}0);
Hv1:=ValueWhen(1,Wh>0,Wh);
Hv2:=ValueWhen(2,Wh>0,Wh);
Hv3:=ValueWhen(3,Wh>0,Wh);
Lv1:=ValueWhen(1,Wl>0,Wl);
Lv2:=ValueWhen(2,Wl>0,Wl);
Lv3:=ValueWhen(3,Wl>0,Wl);
Us:=BarsSince((Hv1 > Hv2) AND (Hv2 > Hv3));
Ds:=BarsSince((Lv1 < Lv2) AND (Lv2 <Lv3));
Hc:=Ref(HighestSince(1,Us=0 AND Ref(Us,-1)>0,H),
-1);
Lc:=Ref(LowestSince(1,Ds=0 AND Ref(Ds,-1)>0,L),
-1);
{Swing direction Calculation}
Sd1:=If(Us=0 AND Dw=1,
{then}If((Lv1<>Lc) AND (Lv2<>Lc),
{then}1,
{else}0),
{else}If(Ds=0,
{then}If((Hv1<>Hc) AND (Hv2<>Hc),
{then}-1,
{else}0),
{else}0));
Sd2:=If(Sd1=1,
{then} If(Ref(BarsSince(Sd1=1),-1) >
Ref(BarsSince(Sd1=-1),-1),
{then}1,
{else}0),
{else} If(Sd1=-1,
{then}If(Ref(BarsSince(Sd1=1),-1) <
Ref(BarsSince(Sd1=-1),-1),
{then}-1,
{else}0),
{else}0));
TD1:=ValueWhen(1,Sd2<>0,Sd2);
TD1

 

 
Weekly Trend 4/27/99 - Swing Direction

Poniższa formuła wymaga wcześniejszego wprowadzenia formuły znajdujące się powyżej pod niezmodyfikowaną nazwą.

 


GANN Weekly - Trend

Sd:= FmlVar("GANN Weekly - Swing","TD1") ;
{Swing Change High}
Sch:=If(Sd=1 AND Ref(sd,-1)=-1,
{then}1,
{else}0);
{Swing Change Low}
Scl:=If(Sd=-1 AND Ref(Sd,-1)=1,
{then}1,
{else}0);
{Peak Value}
Pv:=If(Scl=1,
{then}HighestSince(1,Sch=1,H),
{else}0);
{Trough Value}
Tv:=If(Sch=1,
{then}LowestSince(1,Scl=1,L),
{else}0);
{Trend Direction}
Td:=If(H>ValueWhen(1,Pv>0,Pv),
{then}1,
{else}If(L<ValueWhen(1,Tv>0,Tv),
{then}-1,
{else}0));
{UpTrend=1 DownTrend =-1}
Tdv:=ValueWhen(1,Td<>0,Td);
Tdv

 

 


GANN - HiLo

HLd:=If(CLOSE>Ref(Mov(H,3,S),-1),
{then}1,
{else}If(CLOSE<Ref(Mov(L,3,S),-1),
{then}-1,
{else}0));
HLv:=ValueWhen(1,HLd<>0,HLd);
HiLo:=If(HLv=-1,
{then}Mov(H,3,S),
{else}Mov(L,3,S));
HiLo;

 

 
e-w-GANN.gif
from Adam Hefner
Source / From: TOP
http://www.guppytraders.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!