MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Haurlan Index
This is a market breadth indicator. It was developed by P.N. Haurlan.
There are three components to this indicator. There is a short term component, intermediate term component, and a long term component.

The short term component is a 3 day exponential moving average of thenet difference between the number of advancing issues and the number of decliningissues.

The intermediate term component is a 20 day exponential moving average of the net difference between the number of advancing issues and the number of decliningissues.

The long term component is a 200 day exponential moving averageofthenet difference between the number of advancing issues and the numberof decliningissues.

When the short term component moves above +100, a short term buy signalis generated.
It remains in effect until the short term component moves down to -150.At -150, a short term sell signal (shorting level) is reached. Stay short untilthe indicator reaches +100.

The intermediate component is used to confirm breaks of supportandresistance.With confirmation, buy and sell signals are generated.

The long term component is used to determine the primary trend in price.

This is part of a larger Technical Analysis site provided by Equity Analytics, Ltd.MetaStock'u 7.0 możesz skorzystać z funkcji Security("XX",YY) gdzie XX to symbol spółki, a YY to jedna z wartości - O, H, L, C, V, OI . Dane o liczbie spółek wzrostowych są w tym przypadku zapisane w kolumnach O, H, L, C a ich wolumen w kolumnie V - jako jeden walor.

Dla przykładu:

Nazwa - ";Spółki wzrostowe",
Symbol - "X.NYSE.A" (gdzie A=Advance),
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które wzrosły,
V - wolumen dla tych spółek.

Podobnie jest ze spółkami spadkowymi. Dla nowych rocznych maksimów i minimów odpowiednie dane powinny przyjąć następującą postać:

Nazwa - "New High (52)"
Symbol - "X.NYSE.H" (gdzie H=High(New))
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które mają nowe roczne szczyty.

I analogicznie dla "New Lows (52)".

I tak Security("X.NYSE.A",V) wpisane w polu formuł modułu "Indicator Builder" zwróci jako wskaźnik wolumen spółek, które na danej sesji wzrosły.

Przy użyciu tej funkcji formuła powyższego wskaźnika wygląda następująco:


Haurlan Index - NYSE

;Mov( ( ( Security("X.NYSE-A",O) ) - ( Security("X.NYSE-D",O) ) ),3 ,E)
;Mov( ( ( Security("X.NYSE-A",O) ) - ( Security("X.NYSE-D",O) ) ),20 ,E)
;Mov( ( ( Security("X.NYSE-A",O) ) - ( Security("X.NYSE-D",O) ) ),200 ,E)

 

Piotr Kaleta
Source / From: TOP
http://www.e-analytics.com/

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!