MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Investor Preference Index by Cyril V. Smith Jr.
This indicator was discussed in the December 1997 Technical Analysis
of Stocks & Commodities magazine, page 19. The article was writtenby Cyril V. Smith Jr. "This indicator, a long - term stock market investment tool, compares the performance of the S&P 500 to the New York Stock Exchange index to measure sentiment.
The theory is that investors have a preference for certain types of investments, blue chips versus mid-cap, during phases of a bull market."

To plot this in MetaStock for Windows, follow these instructions.
When complete, if you save this as a chart, you will simply need to load the chart and it will recalculate using the newest data.

Open a chart of the S&P 500.

Open a chart of the New York Stock Exchange index.

Drag the S&P 500 price plot into the NYSE chart.

Drop the indicator listed below on the plot of the S&P 500. The plot will turn a different color when you are pointing at it.

The resultant plot is the Investor Preference Index.

Formula:

Investor Preference Index

(Sum(
Mov(ROC(Log(C),24,%) - ROC(Log(P),24,%),15,S) -
Mov(ROC(Log(C),24,%) - ROC(Log(P),24,%),38,S),54)+1)*100MetaStock'u 7.0 możesz skorzystać z funkcji Security("XX",YY) gdzie XX to symbol spółki, a YY to jedna z wartości - O, H, L, C, V, OI . Dane o liczbie spółek wzrostowych są w tym przypadku zapisane w kolumnach O, H, L, C a ich wolumen w kolumnie V - jako jeden walor.

Dla przykładu:

Nazwa - ";Spółki wzrostowe",
Symbol - "X.NYSE.A" (gdzie A=Advance),
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które wzrosły,
V - wolumen dla tych spółek.

Podobnie jest ze spółkami spadkowymi. Dla nowych rocznych maksimów i minimów odpowiednie dane powinny przyjąć następującą postać:

Nazwa - "New High (52)"
Symbol - "X.NYSE.H" (gdzie H=High(New))
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które mają nowe roczne szczyty.

I analogicznie dla "New Lows (52)".

I tak Security("X.NYSE.A",V) wpisane w polu formuł modułu "Indicator Builder" zwróci jako wskaźnik wolumen spółek, które na danej sesji wzrosły.

Przy użyciu tej funkcji formuła powyższego wskaźnika wygląda następująco:


Investor Preference Index

(Sum(
Mov(ROC(Log(C),24,%) -
ROC(Log(Security("_SPC",C )),24,%),15,S) -
Mov(ROC(Log(C),24,%) -
ROC(Log(Security("_SPC",C )),24,%),38,S),54)+1)*100

 

System test: Enter Long

C=HHV(C,26)

Close Long

Fml("Investor Preference Index")<97.6 AND ROC(Fml("Investor Preference Index"),2,$)<=(-.04)

Source / From: TOP
http://www.equis.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!