MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Kaufman's Effectivity
Wskaźnik Efektywności Kaufmann'a.

Modul

{wskaźnik pomocniczy do Kaufman's Eff}
abs(close-ref(close,-1)

Kaufman's Effectivity

Okres:=Input("Okres",3,100,15);
Speed:=Abs(close-ref(close,-okres));
Volat:=Sum(Fml("Modul"),okres);
Speed/volat

A może tak 2 in 1 (P.K.)

Kaufman's Effectivity - 2 in 1

Okres:=Input("Okres",3,100,15);
Speed:=Abs(CLOSE-Ref(CLOSE,-okres));
Volat:=Sum((Abs(CLOSE-Ref(CLOSE,-1))),okres);
Speed/volat

 

Source / From: TOP
Formuła z PI nr 8/2000 (8) s. 71

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!