MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Kaufman's Moving Average
From: "Steve Karnish" <kernish@xxxxxxxxxxxx>
Reply-To: metastock@xxxxxxxxxxxxx
To: <metastock@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: Flip it good/flippant better.
Date: Mon, 17 Apr 2000 05:21:47 -0700

Kaufman's Moving Average

Day:=Cum(1)+1;
Z:=Input("Periods",2,1000,5);
MV:=(1/Z);
If(Day<(Z+2),C,If(day=(Z+2),Mov(C,LastValue(Z),S),PREV+(MV*(C-PREV))))

 

e-w-Kaufmans_Moving_Average.gif
Source / From: TOP
http://purebytes.com/archives/metastock/

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialno¶ci za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sob± ryzyko poważnych strat finansowych!