MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

McClellan Oscillator
rev. 01/06/97

The McClellan Oscillator, developed by Shermanand Marian McClellan, is a market breadth indicator that is based on the smoothed difference betweenthenumber of advancing and declining issues on the New York Stock Exchange. The McClellanOscillatoris one of the most popular breadth indicators.

Buy signals are typically generated when theMcClellan Oscillator falls into the oversold area of -70 to -100 and turns up.Sell signals are generated when the oscillator rises into the overbought areaof +70 to +100 and then turnsdown.

Extensive coverage of the McClellan Oscillatoris provided in their book Patterns for Profit .

To plot the McClellan Oscillator, create a compositesecurity in The DownLoader of Advancing Issues minus Declining Issues. Open a chart of the composite in MetaStock andplot this custom indicator.

McClellan Oscillator

Mov(CLOSE,19,E) - Mov(CLOSE,39,E)

McClellan Oscillator Histogram

((Mov(CLOSE,19,E) - Mov(CLOSE,39,E) ) - Mov( (Mov(CLOSE,19,E) - Mov(CLOSE,39,E)),9,E)

MetaStock'u 7.0 możesz skorzystać z funkcji Security("XX",YY) gdzie XX to symbol spółki, a YY to jedna z wartości - O, H, L, C, V, OI . Dane o liczbie spółek wzrostowych są w tym przypadku zapisane w kolumnach O, H, L, C a ich wolumen w kolumnie V - jako jeden walor.

Dla przykładu:

Nazwa - ";Spółki wzrostowe",
Symbol - "X.NYSE.A" (gdzie A=Advance),
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które wzrosły,
V - wolumen dla tych spółek.

Podobnie jest ze spółkami spadkowymi. Dla nowych rocznych maksimów i minimów odpowiednie dane powinny przyjąć następującą postać:

Nazwa - "New High (52)"
Symbol - "X.NYSE.H" (gdzie H=High(New))
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które mają nowe roczne szczyty.

I analogicznie dla "New Lows (52)".

I tak Security("X.NYSE.A",V) wpisane w polu formuł modułu "Indicator Builder" zwróci jako wskaźnik wolumen spółek, które na danej sesji wzrosły.

Przy użyciu tej funkcji formuła powyższego wskaźnika wygląda następująco:

McClellan Oscillator - NYSE

Mov(((Security("X.NYSE-A",O) - Security("X.NYSE-D",O)) ),19,E) -
Mov(((Security("X.NYSE-A",O) - Security("X.NYSE-D",O)) ),39,E)

 

Source / From: TOP
http://www.equis.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!