MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

McClellan Summation Index
rev. 01/06/97 The McClellan Summation Index is a market breadthindicator developed
by Sherman and Marian McClellan. It is a long-term version of the McClellan Oscillator and its interpretation is similar to that of the McClellan Oscillator except that it is more suited to major trend reversals.

For more extensive coverage of the index refer to the book Patterns for Profit, by Sherman and Marian McClellan. McClellan suggests the following rules for usewith the Summation Index. Look for major bottoms when the Summation Index fallsbelow -1300. Look for major tops to occur when a divergence withthe market occurs above a Summation Index level of +1600. The beginning of a significant bull market is indicatedwhen the Summation Index crosses above +1900 after moving upward more than 3600 points from its prior low (e.g. the index moves from -1600 to +2000). The summation index is plotted by adding the Cumfunction to the McCllellan Oscillator.

The formula is McClellan Summation Index

Cum(Mov(C,19,E) - Mov(C,39,E))


MetaStock'u 7.0 możesz skorzystać z funkcji Security("XX",YY) gdzie XX to symbol spółki, a YY to jedna z wartości - O, H, L, C, V, OI . Dane o liczbie spółek wzrostowych są w tym przypadku zapisane w kolumnach O, H, L, C a ich wolumen w kolumnie V - jako jeden walor.

Dla przykładu:

Nazwa - "Spółki wzrostowe",
Symbol - "X.NYSE.A" (gdzie A=Advance),
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które wzrosły,
V - wolumen dla tych spółek.

Podobnie jest ze spółkami spadkowymi. Dla nowych rocznych maksimów i minimów odpowiednie dane powinny przyjąć następującą postać:

Nazwa - "New High (52)"
Symbol - "X.NYSE.H" (gdzie H=High(New))
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które mają nowe roczne szczyty.

I analogicznie dla "New Lows (52)"

I tak Security("X.NYSE.A",V) wpisane w polu formuł modułu "Indicator Builder" zwróci jako wskaźnik wolumen spółek, które na danej sesji wzrosły.

Przy użyciu tej funkcji formuła powyższego wskaźnika wygląda następująco:


McClellan Summation Index - NYSE

Cum(
Mov(((Security("X.NYSE-A",O) - Security("X.NYSE-D",O)) ),19,E) -
Mov(((Security("X.NYSE-A",O) - Security("X.NYSE-D",O)) ),39,E) )

 

Source / From: TOP
http://www.equis.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!