MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Relative Strenght Index - Custom II
Witam,
Szukam opisu algorytmu komputerowego RSI stosowanego w programie Metastock. Opis w formule Metastock nic mi nie wyjaśnia, gdyż nie znam parametrów wyjściowych średnich wykładniczych.
Krzysztof

Matematyczny wzór Relative Strenght Index wygląda następująco:

RSI = 100 - (100 / (1+RS))

Gdzie:

RS - średnia wykładnicza wzrostów z ostatnich n dni, podzielona przez średnią wykładniczą spadków z n dni.
Może się jednak zdarzyć tak, że średnia wykładnicza spadków z n dni wyniesie zero (np. podczas silnych trendów wzrostowych), a dzielenie przez zero jest błędem matematycznym. Wtedy za RS należy podstawić dowolnie duży parametr (np. 1000000).

Tak wygląda formuła do Metastocka:

Relative Strenght Index - Custom II

okres:=Input("Okres w RSI",1,100,14);
rsc:=If(Mov(If(C-Ref(C,-1)<0,abs(C-Ref(C,-1)),0),okres,E)=0,1000000,
Mov(If(C-Ref(C,-1)>0, C-Ref(C,-1), 0),okres,E) /
Mov(If(C-Ref(C,-1)<0,abs(C-Ref(C,-1)),0),okres,E));
rsic:=(100-(100/(1+rsc)));
rsic

 

e-w-RSI_Custom_2.gif
Source / From: TOP
Formuła z PI nr 2/2001 (10) s. 6

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!