MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Simple Channel

Najprostszy kanał cenowy można zapisać tak:


Simple Channel

{górna linia kanału}AA:= HHV(C,10);
{dolna linia kanału}BB:= LLV(C,10);
AA;
BB;

 

 

Ta formuła oznacza że:
górną linią kanału jest najwyższa maksymalna cena z 10 słupków,
dolną linią kanału jest najniższa minimalna cena z 10 słupków.

Sygnalizator wybicia z kanału można zapisać tak:

 


Simple Channel BreakOut Tigger

{górna linia kanału}AA:= HHV(C,10);
{dolna linia kanału}BB:= LLV(C,10);
If(C,>,Ref(AA,-1),1,0)+
If(C,<,Ref(BB,-1),-1,0);

 

 

Ta formuła oznacza że: jeśli cena zamknięcia jest większa od wczorajszego poziomu górnej linii kanału zaznacz jeden, a jeśli cena jest mniejsza od wczorajszego poziomu dolnej linii kanału zaznacz -1.

Poniższy wykres prezentuje sygnalizator wybić z kanału (jako oscylator) i kanał cenowy naniesiony na wykres cenowy - linie czerwone.

 
 

Zwykle zaleca się by kupować w momencie gdy cena przebije górną linie kanału od spodu (sygnalizator=+1) i sprzedawać gdy cena przebije dolną linię kanału od góry (sygnalizator=-1).

Linie kanału można modyfikować na setki sposobów np. tak:

{górna linia kanału}CC:= HHV(C,5);{dolna linia kanału}DD:= LLV(C,5);
CC;
DD;

lub

{górna linia kanału}EE:= HHV(C+(Mov(H-L,5,E)*2),10);
{dolna linia kanału}FF:= LLV(C-(Mov(H-L,5,E)*2),10);
EE;
FF;

lub

{górna linia kanału}GG:= HHV(Mov(C,3,E)+(Mov(Abs(ROC(C,1,$)),15,E)*2),10);
{dolna linia kanału}HH:= LLV(Mov(C,3,E)-(Mov(Abs(ROC(C,1,$)),15,E)*2),10);
GG;
HH;

Source / From: TOP
http://www.fop.pl/serwis/poradnik/?id=ms_kanaly

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!