MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Thrust Oscilator

Thrust Oscilator

AI:= Security("D:\Stocks\Market Indicators\X.NASD-A",C);
AV:= Security("D:\Stocks\Market Indicators\X.NASD-A",V);
DecI:= Security("D:\Stocks\Market Indicators\X.NASD-D",C);
DecV:= Security("D:\Stocks\Market Indicators\X.NASD-D",V);
TO:=(((AI*AV)-(DecI*DecV))/((AI*AV)+(DecI*DecV)))*100;

Periods1:=Input("length1",3,100,21);
Periods2:=Input("length2",3,100,5);
IND:=Mov(TO,Periods1,S);
sig:=Mov(IND,Periods2,S);
sig;
IND;

You will have to create securities of advancing issues,declining issues,advancing volume, declining volume first then type in the directory where they are located.

Henry Kaczmarczyk


MetaStock’u 7.0 możesz skorzystać zfunkcji Security("XX",YY) gdzie XX to symbol spółki, a YY to jednaz wartości – O, H, L, C, V, OI . Dane o liczbie spółek wzrostowychsą w tym przypadku zapisane w kolumnach O, H, L, C a ich wolumen w kolumnieV - jako jeden walor.

Dla przykładu:

Nazwa – „Spółki wzrostowe”,
Symbol – „X.WSE.A” (gdzie A=Advance),
Kolumny O=H=L=C – liczba spółek, które wzrosły,
V – wolumen dla tych spółek.

Podobnie jest ze spółkami spadkowymi. Dla nowych rocznych maksimów i minimów odpowiednie dane powinny przyjąć następującą postać:

Nazwa - „New High (52)”
Symbol - „X.WSE.H” (gdzie H=High(New))
Kolumny O=H=L=C - liczba spółek, które mają nowe roczne szczyty.

I analogicznie dla “New Lows (52)”.

I tak Security(“X.WSE.A”,V) wpisane w polu formuł modułu „Indicator Builder” zwróci jako wskaźnik wolumen spółek, które na danej sesji wzrosły.

Przy użyciu tej funkcji formuła powyższego wskaźnika wygląda następująco:

Thrust Oscilator - WIG

AI:= Security("X.WSE-A",C);
AV:= Security("X.WSE-A",V);
DecI:= Security("X.WSE-D",C);
DecV:= Security("X.WSE-D",V);
TO:=(((AI*AV)-(DecI*DecV))/((AI*AV)+(DecI*DecV)))*100;
Periods1:=Input("length1",3,100,21);
Periods2:=Input("length2",3,100,5);
IND:=Mov(TO,Periods1,S);
sig:=Mov(IND,Periods2,S);
sig;
IND;

e-w-Thrust_Oscilator.gif
Source / From: TOP
http://www.guppytraders.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!