MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Trailing Stop by Andrzej Herman
Ruchoma linia obrony to jeden z doskonałych mechanizmów wyznaczania punktów
zamknięcia pozycji, zarówno długiej, jaki krótkiej. Ta metoda jest opisana na str.4-5.Technika ta jest dostępna w większości programów do analizy technicznej. W programie MetaStock jest dostępna w "Testerze Systemów", jako jeden z wariantów zamknięcia pozycji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z techniki tej zrobić użyteczny wskaźnik.

Realizując "Trailing stop" jako wskaźnik, należy uwzględnić kilka istotnychróżnic, w porównaniu ze standardowym wykorzystaniem tej techniki. W zastosowaniu "wskaźnikowym" nie określa się momentu zawarcia transakcji, a żądany poziom straty względnej ustala się wodsetkach. Podstawowa zasada pozostaje jednak bez zmian. Do czasu gdy cena utrzymuje się ponad krzywą wskaźnika, wskaźnik jest niemalejący.

Wartość wskaźnika rośnie, gdy różnica ceny i wartości wskaźnika przekraczaza dany odsetek.Gdy cena jest niższa od wartości wskaźnika, wskaźnik jest nierosnący. Użyteczność techniki łatwo ocenić oglądając załączony wykres.

Formuła wskaźnika jest następująca:


Trailing Stop by Andrzej Herman

strata:=10;
If(
C=PREV,
PREV,
If(
((Ref(C,-1)<PREV)AND (C<PREV)),
Min(PREV,C*(1+strata/100)),
If(
(Ref(C,-1)>PREV) AND (C>PREV),
Max(PREV,C*(1-strata/100)),
If(
C>PREV,
C*(1-strata/100),
C*(1+strata/100)
)
)
)
)

 

W formule wprowadziłem kilka funkcji programu MetaStock, których nie opisałem wcześniej. Drugi wiersz zawiera definicję zmiennej "strata". Zmiennej tej jest przypisana wartość 10. Warto poeksperymentować z innymi wartościami. Elastyczność programu jest tak wielka, że zmiennej można przypisać nie tylko stałą, ale i formułę, w przyszłości nieraz to wykorzystamy. "Prev" oznacza poprzednio wyliczoną wartość funkcji. Pamiętać należy, że wyniki obliczeń są wyznaczane w kolejności chronologicznej. Tak więc podczas obliczeń dla 99.12.02, "Prev" odda wartość funkcji wyznaczoną dla 99.12.01.

Formuła znajduje się również w Internecie na stronie Profesjonalnego Inwestora na www.parkiet.com.pl.

Dla osób wpisujących tę formułę ręcznie mam drobną sugestię. Zamiast przepisywać tę formułę w okienku "Indicator Builder" proponuję przepisać formułę do okienka "Notatnika". Całość będzie czytelniejsza, bo litery będą większe. Po przepisaniu i starannym sprawdzeniu należy zaznaczyć cały tekst i skopiować do schowka. Następnie należy uruchomić program MetaStock, wybrać polecenie "Indicator Builder" z pozycji "Tools". Na formularzu "Indicator Builder" użyć przycisku "New...". W okienku "Name" wpisać "Trailing stop", po czym umieścić kursor w okienku "Formula", nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać z wyskakującego menu polecenie "Wklej". W okienku powinna pojawić się formuła.

Andrzej Herman, Asher
email: andrzejh@asher.waw.pl

Source / From: TOP
"Profesjonalny Inwestor"

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!