MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

WinMidas - Ammended Code

WinMidas - Ammended Code

eMonth:=Input("Enter the Month - MM",1,12,1);
eDate:=Input("Enter the Date - DD",1,31,1);
eYear:=Input("Enter the Year - YYYY",1900,2100,2001);
numdays:=BarsSince(DayOfMonth()=eDate AND
Month() =eMonth AND Year()=eYear);

pvol:=Typical()*V;
cumpv:=Cum(pvol);
cumvol:=Cum(V);
basecumpv:=ValueWhen(1, numdays=1, Ref(cumpv,-1));
basecumvol:=ValueWhen(1, numdays=1, Ref(cumvol,-1));

sr1:=cumpv-basecumpv;
sr2:=cumvol-basecumvol;
sr:=sr1/sr2;
sr;

 

e-w-WinMidas_Ammended_Code.gif
Należy podać (wpisać) datę punktu zwrotnego, może to być ostatni dołek lub górka (lub obie możliwości jednocześnie). Od tego punktu WinMidas kreśli wsparcie lub opór. Formuła uwzględnia wolumen, który wykreował wzrost cen (lub ich spadek), są to wiec swojego rodzaju linie trendu, tyle ze elastyczne - ważone wolumenem (wiec mniej arbitralne; nie-geometryczne ;-)) ) Założeniem jest w ogóle posiadanie danych z wolumenem (a także OHLC).

Oczywiście na wykres można nanieść pierwsza linie wsparcia (powiedzmy W1) prowadzona od ostatniego dołka, następnie druga (W2) od przedostatniego (położonego niżej niż ostatni) itd. itd. Interakcja tych linii tez może być ciekawa. Założenie jest takie, że gdy na wykresie pojawi się dołek, kreślimy od tegopunktu W1 (tak wiec nie potrzebujemy co najmniej 2 dołków jak w wypadkulinii trendu); gdy następnie pojawia się drugi wyżej położony dołek, od tegopunktu kreślimy W2 (mamy wiec 2 wsparcia na wykresie). I tak dalej.
To samo z oporami.

Yarroll
Source / From: TOP
Yarroll

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!