MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Wyckoff Supply & Demand

Wyckoff Supply & Demand

UDPC:=(C>((H-L)*.5)+L) AND C>Ref(C,-1);
UDNC:=(C<((H-L)*.5)+L) AND C>Ref(C,-1);
DDPC:=(C>((H-L)*.5)+L) AND C<Ref(C,-1);
DDNC:=(C<((H-L)*.5)+L) AND C<Ref(C,-1);

HVWS:=((H-L)>Ref((H-L),-1)) AND V>Ref(V,-1);
HVNS:=((H-L)<Ref((H-L),-1)) AND V>Ref(V,-1);
LVWS:=((H-L)>Ref((H-L),-1)) AND V<Ref(V,-1);
LVNS:=((H-L)<Ref((H-L),-1)) AND V<Ref(V,-1);

B:=If(UDPC AND HVWS,8,
If(UDPC AND HVNS,7,
If(UDPC AND LVWS,6,
If(UDPC AND LVNS,5,
If(UDNC AND HVWS,4,
If(UDNC AND HVNS,3,
If(UDNC AND LVWS,2,
If(UDNC AND LVNS,1,
If(DDPC AND HVWS,-8,
If(DDPC AND HVNS,-7,
If(DDPC AND LVWS,-6,
If(DDPC AND LVNS,-5,
If(DDNC AND HVWS,-4,
If(DDNC AND HVNS,-3,
If(DDNC AND LVWS,-2,
If(DDNC AND LVNS,-1,0))))))))))))))));

prd:=Input("Period",1,100,5);
If(Mov(B,prd,S)>=0,Mov(B,prd,S),0);
If(Mov(B,prd,S)<0,Mov(B,prd,S),0);Source / From: TOP
http://forum.equis.com

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialno¶ci za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sob± ryzyko poważnych strat finansowych!