MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z #

Znormalizowany Współczynnik Zmienności by Marek Lewandowski
... w okresach małej zmienności, rynki mają mniejszą tendencję do generowania
dużych strat niż w okresach o podwyższonej zmienności. ZWZ zmienia się w zakresie od 0 do 1. Wartości bliższe zeru wskazują na podwyższoną zmienność, z kolei te bliskie jedności sugerują, że mamy do czynienia ze spokojnym rynkiem. .... Więcej szczegółów w tekście.

Znormalizowany Współczynnik Zmienności

OkresATR:=Input("Podaj okres dla ATR",1,30,3);
OkresZWZ:=Input("Podaj okres dla ZWZ",1,30,3);
OkresPSK:=Input("Podaj okres dla PSK",1,30,3);
ZWZ:=(HHV(ATR(okresATR),OkresZWZ)-ATR(okresATR)) /
(HHV(ATR(okresATR),OkresZWZ)-LLV(ATR(okresATR), OkresZWZ));
Mov(ZWZ,okresPSK,S)

 

Source / From: TOP
Formuła z PI nr 2/2001 (10) s. 25

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!