MetaStock™ Zone Forum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ ZoneIC 7 Step's Oscillator


Victor Sperandeo wykorzystuje w swojej metodzie inwestowania analizę fundamentalną, spojrzenie makroekonomiczne i analizę techniczną. W ramach oceny sytuacji technicznej rynku wykorzystuje oscylatory, które opisał w swojej książce Trader VIC II. W artykule znajduje się szeroki opis "Oscylatora 7 kroków" i wyniki jego stosowania na różnych rynkach. Podana jest również formuła oscylatora w formacie dla programu MetaStock, które każdy inwestor może wykorzystać w swoim indywidualnym planie inwestycyjnym.

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 4 (12/1999 - dodatek), plik ma 340kb


VIC 10 Day's Cumulative A/D Oscillator


Jednym ze wskaźników technicznych jakie stosuje Victor Sperandeo, legendarny amerykański trader i autor bestsellerów Trader VIC i Trader VIC II, jest Kumulowany Oscylator A/D z 10 i 30 dni (ang. VIC 10/30 Day's Cumulative A/D Oscillator). Te wskaźniki można z powodzeniem stosować także na polskim rynku.

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 6 (02/2000 - dodatek), plik ma 360kb


VIC 5 Day's Price Disparity Oscillator


Jest to najbardziej złożony spośród tych, które stosuje i omawia w swych książkach Victor Sperandeo. Jednocześnie jest to wskaźnik na którego interpretację autor poświęcił najmniej miejsca ograniczając się do stwierdzenia, że "wykres dziennych rezultatów (obliczeń oscylatora - przyp. aut.) porównany do średniej przemysłowego indeksu Dow Jones pokazuje wiele znaczącą korelację pomiędzy zwrotami oscylatora i zwrotami dziennych cen zamknięcia indeksów akcji".

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 12 (09/2000 - numer samodzielny) plik ma 300kb


Trendy na Giełdzie


"Trend jest twoim najlepszym przyjacielem" to jedna z podstawowych zasad inwestowania. Czym jest trend? W literaturze można spotkać wiele definicji. Pisząc o trendzie wzrostowym będę miał na myśli ciąg kolejnych szczytów, które przewyższają poprzednie, a które są przerywane korektami lub spadkami kończącymi się powyżej poprzednich dołków. Przez trend spadkowy będę rozumiał ciąg kolejnych dołków, z których każdy jest niżej od poprzednich, przerywany korektami lub wzrostami kończącymi się poniżej poprzednich najniższych wartości poprzedzających wzrost.

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 10 (07/2000 - numer samodzielny) plik ma 760kb


Indeks Rozproszenia


Dostępne na rynku programy do analizy technicznej do niedawna nie dysponowały możliwością operowania kursami więcej niż jednej spółki w ramach jednej formuły matematycznej tworzącej wskaźnik. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z wprowadzeniem na rynek programu MetaStock 7.0 firmy Equis. Oto przykład praktycznego zastosowania zależności między kursami wielu spółek w tworzeniu formuły wskaźnika.

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 16 (07/2001 - numer samodzielny) plik ma 470kb


Trendy w Teorii Fal Elliott'a - 1


Techniki prognozowania długość trendu, wywodzące się z matematycznych podstaw Teorii Fal Elliott'a są jej cennym uzupełnieniem. Pozwalają też bardziej obiektywnie i z większym dystansem patrzeć na rynek.

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 18 (03/2001 - numer samodzielny) plik ma 580kb


Trendy w Teorii Fal Elliott'a - 2


W części pierwszej artykułu zaprezentowałem techniki pozwalające na określenie zasięgu fal impulsu. Tym razem chciałbym przybliżyć stosowanie Złotych Proporcji w określaniu potencjalnego zasięgu fal korekcyjnych.

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 20 (05/2001 - numer samodzielny) plik ma 480kb


Dni Docelowe


Techniki wywodzące się z matematycznych podstaw teorii fal Elliotta, czyli proporcji między poszczególnymi elementami ciągu Fibonacciego, mogą służyć do obliczania zarówno zasięgu, jak i czasu trwania trendu. W tym artykule chciałbym przybliżyć analizę czasu w oparciu o proporcje Fibonacciego i metody pozwalające na wyznaczenie daty sesji, w trakcie której zwrot trendu jest najbardziej prawdopodobny.

Pierwotnie "Profesjonalny Inwestor" nr 20 (05/2001 - numer samodzielny) plik ma 520kb


A/D Line - Adaptacyjne


Nasza giełda rozpoczęła działalność z notowaniem 6 spółek, by po kilku latach notować ich 230. Analiza szerokości rynku dla całego tego zakresu, bez uwzględnienia przyrostu notowanych spółek, będzie zafałszowana. Dane z lat późniejszych będą miały większą wagę w stosunku do lat wcześniejszych, w przypadku naszej giełdy - dużo większą. Co robić? Ważyć! Ważyć będziemy jeden z popularniejszych wskaźników nastroju - A/D Line.

Pierwotnie "Parkiet" nr 10/2002 plik ma 260kb

   

Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International, a Thomson Reuters company.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

All information provided on this website is for educational purposes only. Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.

Ten i inne materiały na tej stronie zostały zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

Gra na giełdzie i rynkach walutowych (FOREX) niesie ze sobą ryzyko poważnych strat finansowych!