MetaStock™ ZoneForum & FAQ Artykuły Linki Elliott Waves EasyLanguage™ Zone

Serwis Trader-Online.tk® dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis Trader-Online.tk® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem informacji prezentowanych w serwisie.

Serwis Trader-Online.tk® zawiadamia niniejszym, iż zamieszczane w nim informacje nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią również oferty, ani nie są zaproszeniem do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.

Analizy i opracowania zamieszczane w serwisie Trader-Online.tk® stanowią wyłącznie wyraz poglądów ich autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Serwis Trader-Online.tk® ani jakakolwiek z osób współpracujących z serwisem Trader-Online.tk® nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wszelkie zestawienia akcji i kontraktów na stronach serwisu Trader-Online.tk® mają charakter wyłącznie informacyjny. Serwis Trader-Online.tk® nie ponosi odpowiedzialności w związku ewentualnym dokonaniem inwestycji w dowolne papiery wartościowe oraz kontrakty terminowe, na podstawie zamieszczonych w serwisie informacji. Serwis Trader-Online.tk® ostrzega, iż inwestowanie w papiery wartościowe oraz kontrakty terminowe jest obarczone wysokim ryzykiem i może nieść za sobą straty kapitałowe.


Materiały zawarte na stronie służą wyłącznie celom edukacyjnym.
Testy historyczne nie gwarantują zysków w przyszłości !


Equis and MetaStock® and MetaStock Professional® are registered trademarks of Equis International. Achelis Binary Wave®, The DownLoader®,
Expert Advisor®, OptionScope®, Quotecenter® and Smart Charts® are trademarks of Equis International.

TradeStation® Pro, TradeStation® 2000i, OptionStation®, SuperCharts®, PowerEditor® and EasyLanguage®
are registered trademarks of TradeStation Technologies, Inc. Other names and marks referred to are the property of their respective owners.

Trading involves risk, including possible loss of principal and other losses.